mapa strony   |   kontakt   |

Majątek Teatru

Nazwa jednostki organizacyjnej:
TEATR WSPÓŁCZESNY 
KOMUNALNA INSTYTUCJA KULTURY
WAŁY CHROBREGO 3
70-500 SZCZECIN

Rzeczowe aktywa trwałe (wg wartości początkowej) w PLN.

Lp. Wyszczególnienie Stan na:
30.06.2015 r.
Stan na:
Uwagi
1 2 3 4
I ŚRODKI TRWAŁE 4 171 010  
1. Grunty 0  
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 763 865  
3. Urządzenia techniczne i maszyny 953 560  
4. Środki transportu 124 928
5. Inne środki trwałe 1 328 657  
II Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 6 815
III Środki przekazane na poczet inwestycji 0  
  Razem rzeczowe aktywa trwałe 4 177 825  

Data: 10.09.2008r.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marek Chrzanowski
Dokument z dnia: 25.11.2015
Dokument oglądany razy: 4 456
Opublikował: Mirosław Gawęda
Publikacja dnia: 25.11.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl