mapa strony   |   kontakt   |

Finanse i dotacje

Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Teatr gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kieruje się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan jego działalności, zatwierdzony przez dyrektora naczelnego z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Plan działalności Teatru oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu
organizatorowi.

Teatr może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z
następujących źródeł:

  1. działalności statutowej,
  2. dotacji budżetowej Gminy Miasto Szczecin,
  3. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
  4. działalności gospodarczej,
  5. wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  6. innych źródeł.

Wysokość rocznej dotacji na działalność Teatru ustala organizator.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Mirosław Gawęda
Dokument z dnia: 14.11.2008
Dokument oglądany razy: 4 614
Opublikował: Mirosław Gawęda
Publikacja dnia: 14.11.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl