mapa strony   |   kontakt   |

Przedmiot działania

Do podstawowego zakresu działalności Teatru należy tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych, a także podejmowanie przedsięwzięć im towarzyszących w oparciu o stały, zawodowy zespół aktorski.

W zakresie swojej działalności statutowej Teatr może prowadzić:

  1. edukację w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej,
  2. promocje lokalnego środowiska teatralnego,
  3. współpracę i wymianę kulturalną w kraju i za granicą,
  4. współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej,
  5. organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym
    i zagranicznym,
  6. działalność promocyjną i wydawniczą

Teatr może prowadzić gospodarczą w zakresie działalności handlowej i gastronomicznej, a także wynajmu i dzierżawy własnych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Mirosław Gawęda
Dokument z dnia: 14.11.2008
Dokument oglądany razy: 6 457
Opublikował: Mirosław Gawęda
Publikacja dnia: 14.11.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl