Natalia Mołodowiec

MAD WOMEN

REŻYSERIA:
Barbara Wiśniewska

SCENOGRAFIA
Karolina Fandrejewska

REŻYSERIA ŚWIATŁA
Paulina Góral

prapremiera: 23 stycznia 2016
spektakl trwa: 55 minut

Agencja reklamowa najwyższego szczebla obsługująca ważnych klientów. Pięć kobiet u władzy, z silną potrzebą dominacji i kontroli. Spotykają się na zebraniu w sprawie stworzenia kampanii nowego leku dla kobiet, który będzie rewolucyjną konkurencją dla Xanaxu. Wchodząc w role odbiorców kampanii, dowiadują się o sobie znacznie więcej niż mogły przypuszczać.

 

Z recenzji:

Przedstawienie Barbary Wiśniewskiej opowiada o pięciu kobietach (a przynajmniej tak się na początku wydaje), które oszalały i się wściekły – na swoją rolę w świecie, firmie. A może oszalały wcześniej? Ich perypetie w trakcie pewnego „projektu” podważają stereotypowe postrzeganie kobiecości, jednak to, co proponowane jest w zamian, wcale nie daje optymizmu. Można się zżymać, że tematyka „kobieta w korpo” jest już ograna i oklepana, że wszystko już na ten temat powiedziano, ale mimo to ten spektakl bardzo dobrze się ogląda. Jest prosty, a równocześnie bardzo wysmakowany estetycznie. Jest krótki i dzięki temu poszczególne sceny odznaczają się niemal graficzną czystością. Równocześnie jest zabawny i pozwala spojrzeć na siebie samą i inne kobiety z lekkim dystansem. Zagrany jest minimalistycznymi środkami wyrazu, jakby w lekkim spięciu i samoograniczaniu, to bardziej występy manekinów niż pełnokrwiste aktorstwo, ale to dobrze – nie o damską histerię tu chodzi. To nie psychologiczny obraz kobiecości, to przedstawiona z dystansem, znakowa opowieść o pewnej idei dotyczącej współczesnej kobiety.

teatralny.pl

 

Mad Women to spektakl, który niezwykle udatnie, choć nie bawi się w drobiazgowe analizy, opowiada o współczesnych kobietach. Forma, jaką dla tej opowieści przyjęła reżyserka, pozwala potraktować go jak przypowieść, w której można odnaleźć jakieś odbicie własnych kobiecych doświadczeń. Brak zadęcia i ironia w budowaniu scenicznych obrazów sprawiają, że diagnozy, które wszak nie są dla kobiet zbyt przychylne, można łatwiej przyjąć. Znakomite, formalne aktorstwo powoduje, że jest to po prostu dobry spektakl, który może i mężczyznom pozwoli zrozumieć coś z kobiecego świata.

Teatralny.pl

 

Powiązane ze sobą epizody, w których odzwierciedlają się niepokoje współczesnych kobiet.

wSzczecinie.pl

 

Świetnie dopasowana oprawa muzyczna. Wartko prowadzona akcja i dynamika zespołowych scen nie pozwalają się znudzić.

Prestiż – magazyn szczeciński

 

Spektakl przede wszyst­kim pokazuje pułapkę, w którą wpadły współ­czesne kobiety. Praca w agencji reklamowej, postrzegana jako swoiste spełnienie marzeń o rozwoju kariery i pełnej emancypacji, staje się w widowisku areną powstawania pewnego paradoksu. Silne i niezależne kobiety zaczy­nają powielać wzorce, które w ujęciu femi­nistycznym uchodzą za „maskulinistyczne”: bezwzględność, hierarchiczność, opresja wzglę­dem słabszych.(…) Wiśniewska nie poprzestaje jednak na dy­skutowaniu z kulturowymi kodami. Pokazuje sytuację kobiet, które muszą uporać się z no­wymi wymaganiami względem nich.

Teatr

 

Dzięki spraw­nej dramaturgii Mołodowiec udało się unik­nąć schematu i szablonu w interpretacji po­staci.

Teatr

 

Najcelniejszym spostrzeżeniem Wiśniew­skiej jest zwrócenie uwagi na problem zachwia­nia relacji między współczesnymi matkami i córkami. (…) Wiśniewska nie daje na to jedno­znacznej odpowiedzi: pokazuje rozdroże, na jakim stanęły współczesne kobiety.

Teatr

 

Ciekawe i kon­sekwentnie zrealizowane przedstawienie.

Teatr

 

 

 

 

Spektakl realizowany w ramach projektu PIKSELOZA - projektu kuratorskiego Piotra Ratajczaka

 

Projekt kuratorski Piotra Ratajczaka PIKSELOZA - to program Teatru Współczesnego w Szczecinie, polegający na realizacji cyklu przedstawień na scenie „Malarnia”, których twórcami będą interesujący reżyserzy młodego pokolenia. W ramach projektu zostaną zaprezentowane spektakle poświęcone najbardziej zapalnym, globalnym zjawiskom polityczno-społecznym, wychodzące naprzeciw dzisiejszym lękom o przyszłość naszego świata. 

Każda premiera poprzedzona będzie wydarzeniami kontekstowymi dotyczącymi tematyki przedstawień – debatami, warsztatami, wykładami, projekcjami filmów oraz kontaktem z widzami w przestrzeni Internetu.

 

 

Spektakl bierze udział w 22. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

 

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

 

W I etapie Konkursu spektakle ocenia Komisja Artystyczna w składzie: Jacek Sieradzki (przewodniczący), Ewa Hevelke, Andrzej Lis, Zofia Smolarska, Szymon Spichalski, Izabela Szymańska, Katarzyna Waligóra.

 

 

 

Uwaga! Miejsca nienumerowane

bilet facebook bip miasto szczecin


fot. Piotr Nykowski