PROJEKTY
TEATRU WSPÓŁCZESNEGO

PROJEKTY

OTWIERACZ

Ikona galerii


OTWIERACZ

warsztaty teatralno-terapeutyczne

 

W styczniu rozpoczęliśmy siódmą edycję warsztatów teatralno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z różnymi problemami rozwojowymi: uszkodzeniem słuchu i wzroku, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD oraz ich zdrowego rodzeństwa. W tym roku zajęcia odbywają się w gościnnych progach Centrum Kultury Euroregionu STARA RZEŹNIA. 

Pod  przewodnictwem Marii Dąbrowskiej – aktorki Teatru Współczesnego i Konrada Pachciarka – założyciela i kierownika Teatru ABANOIA, rozbrykana gromadka przygotowuje przedstawienie, które zaprezentuje we wrześniu  w Sali ILUZJON w CKE STARA RZEŹNIA. Artystów wspiera z dużym zaangażowaniem Joanna Biczak – terapeutka z PZG Centrum w Szczecinie.

~

We współpracy z PZG Centrum i Centrum Kultury Euroregionu STARA RZEŹNIA Tworzymy miejsce, w którym dzieci mające problemy z komunikowaniem się, z emocjami, z przestrzeganiem reguł społecznych czują się bezpieczne i rozumiane, gdzie w atmosferze akceptacji  odkrywają i rozwijają swój potencjał twórczy.

Teatr, jako sztuka zespołowa, w sposób szczególny uczy współdziałania, wczuwania się w sytuację innych, wzajemnego słuchania i obserwowania się. Teatr jest zabawą, grą, w której każdy – niezależnie od swoich ograniczeń – może wziąć udział, wnieść w nią własne, niepowtarzalne elementy, inspirujące pozostałych.

Teatr powstaje w dialogu, który nie ogranicza się do komunikacji werbalnej, a zatem pozwala się wypowiedzieć także tym, którzy nie mówią, nie słyszą, nie widzą, mają ograniczone zdolności intelektualne czy też z różnych przyczyn są zamknięci w sobie.

 

 

W poprzednich sezonach przygotowaliśmy:

ROBOPIRAKI NA START! (1.06.2010)

DŻAMBLE (1.06.2011)

CO MOŻE KRÓL? (17.06.2012)

UFF...(20.06.2013)

PRZESTRACHY (23.06.2014)

TU WOLNO SIĘ BAWIĆ (8.09.2015)

Jakie przedstawienie powstanie w tym roku? Jeszcze nie wiadomo.... Zarówno scenariusz, jak i ostateczny kształt przedstawienia powstaje i zmienia się do ostatniej chwili przed spektaklem.

Oczywiście, przedstwienie na dużej scenie jest najwiekszym przeżyciem, ale tak naprawdę każde wtorkowe spotkanie jest dla dzieci bardzo ważne – mimo napiętego rozkładu zajęć (szkoła, rehabilitacja) dojeżdżają na zajęcia nawet spoza Szczecina. To znaczy, że spełnia się nasz plan, żeby stworzyć dla nich miejsce, w którym będą mogły czuć się zaakceptowane i zrozumiane. Widzimy, jak dzięki wspólnemu tworzeniu dojrzewają, uczą się pracy w grupie, przestrzegania zasad i szacunku dla innych.

 

INFORMACJE: Julia Kierc-Wierzchowska e-mail: morze@wspolczesny.szczecin.pl

 

 

bilet facebook bip miasto szczecin


fot.